Zarząd

Iwona Berger-Loskot – Prezes
Jakub Kwintal – Wiceprezes
Jacek Manitius – Członek Zarządu