Informacje

EWANGELICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNO-OŚWIATOWE W BYDGOSZCZY

Plac Zbawiciela 2
85-058 Bydgoszcz

NIP 9532641247

Dane KRS: EWANGELICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNO OŚWIATOWE W BYDGOSZCZY

Konto bankowe: 78 1240 1183 1111 0010 5583 4451

ZARZĄD
STATUT
KONTAKT