VI Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej

VI Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej

15 kwietnia (niedziela), godz. 17

Kościół Zbawiciela (Ewangelicki) w Bydgoszczy

Plac Zbawiciela 1 (ul. Warszawska)

FOTOGRAFIE: Facebook

 

Chór Parafii Rzym.Kat. pw. bł. Michała Kozala w Bydgoszczy

dyr. Łukasz Malinowski

Katarzyna Nowaczewska-Manthey – akompaniament
Piotr Manthey – trąbka
Maja Przybyłek- skrzypce
Aleksander Przybyłek – skrzypce

 

Chór Parafii bł. Michała Kozala w Bydgoszczy istnieje od roku 2006 i powstał dzięki staraniom obecnego proboszcza ks. Tadeusz Putza. Skupia parafian i nie tylko w wieku od 15 lat, którzy chcą poprzez śpiew chwalić Pana Boga. Pierwszym dyrygentem (obecnie także współpracującym z chórem) była Pani Anna Golz. Od roku 2008 działa pod dyrekcją organisty parafialnego Pana Łukasza Malinowskiego.

Głównym celem istnienia chóru jest uświetnianie liturgii parafialnej (choć jak widać po dzisiejszym spotkaniu jest otwarty na propozycje śpiewu poza murami swojej świątyni). Chór brał udział w przeglądach organizowanych przez parafię Łochowo, Przyłęki a także w ogólnopolskim przeglądzie kolęd w Chełmnie. Uczestniczył kilkakrotnie w „kolędowaniu i duczaczy” w kościele rektorskim Zgromadzenia Ducha Św. w Bydgoszczy. Jednakże najważniejszym wyzwaniem i jednocześnie wydarzeniem w życiu chóru (do którego przygotowanie trwały prawie dwa lata) była oprawa muzyczna liturgii konsekracji kościoła parafialnego, która odbyła się w październiku 2016 roku. Nadmienić trzeba, że chór wraz chórem parafii św. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy, orkiestrą muzyków bydgoskich oraz solistów m.i. Opery Nova wykonał takie dzieła jak Msza Koronacyjna W.A. Mozarta, Chorał J.S. Bacha czy Panis Angelicum C. Franca. Kolejnym ważnym wydarzeniem była oprawa muzyczna Mszy Świętej z okazji pierwszej rocznicy konsekracji kościała oraz 30- lecia kapłaństwa ks. Proboszcza, na której przy towarzyszeniu orkiestry muzyków toruńskich zabrzmiała m.in. Msza skomponowana przez Henryka Botora,  poświęcona Paperzowi Świętemu Janowi Pawłowi II (której premiera odbyła się podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie).

Zwycięzca śmierci – opr. ks. A. Chlondowski SDB
Zmartwywstał – opr. ks. J. Kochański SDB
Ave Maria – G. Caccini (w rzeczywistości Władimir Wawiłow, 1970)
Sanctus i Agnus Dei z Missa Ioannis Pauli Secundo – H. Botor

 

Schola Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej Kościoła Rzym.-Kat.

dyr. Katarzyna Szewczyk

 

Schola powstała w roku akademickim 2004/2005. Jej założycielem i pierwszym dyrygentem był ks. lic. Janusz Tusk. W kolejnym roku funkcję tę objęła pani dr Katarzyna Szewczyk.

Głównym zadaniem rozśpiewanych alumnów jest ubogacanie śpiewem liturgii seminaryjnych oraz innych uroczystości. Zespół nagrał płytę z kolędami i pastorałkami oraz pieśni maryjne. Tworzył oprawę muzyczną podczas telewizyjnej Mszy św. transmitowanej przez TVP 1 w Łagiewnikach oraz przez regionalną telewizję TVP Bydgoszcz, a także podczas mszy emitowanych przez Radio Maryja. Zespół wielokrotnie brał udział w przeglądach kolęd i pastorałek w Łochowie, Fordonie oraz w „Akademickim Kolędowaniu” organizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, w przeglądzie pieśni pasyjnej, wielkanocnej, a także w „Koncertach Maryjnych z różą”.

Schola WSD wzięła udział w konkursie chóralnym pieśni sakralnej w Szamotułach, otrzymując wyróżnienie, śpiewała także w Filharmonii Pomorskiej podczas koncertu familijnego i koncertu kolęd oraz konferencji poświęconej muzyce kościelnej organizowanej przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. W 2013 roku zespół zaangażował się w przewód doktorski swojej dyrygentki, biorąc na warsztat mszę chorałową XVIII Missa Adventus et Quadragesimae oraz dzieło czeskiego kompozytora na chór męski z organami Missa Adventus et Quadragesimae Petra Ebena.

Skład scholi seminaryjnej zmienia się co roku. Diakoni ze względu na liczne obowiązki na parafiach nie są w stanie uczestniczyć już w próbach i koncertach, natomiast alumni pierwszego roku, rozpoczynający formację w seminarium, dołączają do zespołu dopiero w semestrze letnim. Po przesłuchaniu i ocenie możliwości wokalnych kleryków rozpoczyna się praca nad rozwijaniem głosu, jego emisją, a także śpiewaniem w wielogłosie. Schola szlifuje swój warsztat wokalny podczas cotygodniowych prób. Zespół w swoim repertuarze posiada melodie chorału gregoriańskiego w języku łacińskim oraz utwory polifoniczne. Co roku przygotowuje kolędy, pieśni maryjne, utwory pasyjne na dwa i trzy głosy, aby móc zaprezentować je podczas mszy i koncertów.

Regina coeli
Pokarmie naszej drogi
Śpiewamy Bogu chwałę
Victime Paschali Laudes
O Filii et Filiae (alleluja)

 

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu

dyr. Joanna Tomczak

Początki śpiewu chóralnego wśród toruńskich ewangelików sięgają dwudziestolecia międzywojennego. W roku 1922, w odrodzonej Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej powstał pierwszy chór dziecięcy. Jego „dorosły” odpowiednik powstał dzięki zabiegom ks. Waldemara Preissa w 1934r. Po wojnie swój wielki wkład w kontynuowanie i podtrzymywanie tradycji śpiewaczych włożyli długoletni proboszcz i senior diecezji – ks. Ryszard Trenkler (który także dyrygował chórem), oraz p. Dagmara Kahané, która prowadziła chór do 1986r.

Kolejnymi osobami prowadzącymi chór były: Stanisław Nowakowski i Dagmara Berndt-Jankowska (do 2002), a następnie Aleksandra Molin (do 2015).

Od stycznia 2016 roku chórem dyryguje p. Joanna Tomczak.

Chór liczy dziś na stałe kilkanaście osób wykonując klasyczną, trzy- lub czterogłosową muzykę kościelną pochodzącą z różnych śpiewników i chóralnych opracowań, wzbogacając swoimi pieśniami święta, uroczystości, jubileusze, rocznice nie tylko w Toruniu, ale niejednokrotnie także w sąsiednich parafiach, podczas regionalnych przeglądów i spotkań diecezjalnych.

Kanon – Per Crucem
Hymn radości – do melodii Ody do Radości L. van Beethovena
Głoś imię Pana – sł. J. Neander, muz. chorał śląski

 

Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga w Pile

dyr. Natalia Karolak

Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, działa od marca 2013 i jest najmłodszym chórem parafialnym w Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Swój pierwszy występ opierający się głównie na kanonach chór zanotował podczas nabożeństwa konfirmacyjnego 24.05.2013 roku, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Jana w Pile, natomiast pierwszy występ wyjazdowy miał miejsce w Kościele św. Trójcy w Gorzowie Wielkopolskim, z okazji 50-lecia poświęcenia miejscowej świątyni,  w czerwcu 2013 r.

W 2014 roku Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga po raz pierwszy wystąpił na Diecezjalnym Zjeździe Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej od tego czasu regularnie w nim biorąc udział oraz I Ekumenicznym  Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pile. W 2015 roku zadebiutował III Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy. W roku 2016 chór koncertował na Węgrzech w Budapeszcie.

Pierwszym  dyrygentem chóru  był Waldemar Ratajczyk. Od września 2016 chór prowadzi Natalia Karolak.
Na dzień dzisiejszy chór, liczy 18 osób (3 basy, 3 tenory, 5 altów, 7 sopranów).

Cała ziemio – D. Kusz OP
Psalm 148 – E. Baranger
Evening rise

 

Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce

dyr. Michalina Spychalska

 

Zespół Pieśni Dawnej FRESCA VOCE działa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy – Fordonie od września 1998 roku. Od początku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Michalina Spychalska. Śpiewają w nim młodzi ludzie z największej dzielnicy Bydgoszczy – Fordonu. Repertuar zespołu to przede wszystkim muzyka wokalna średniowiecza, renesansu i baroku kompozytorów polskich i obcych, ale także innych epok,  po utwory współczesnych kompozytorów. Od początku Zespół FRESCA VOCE wpisał się w nurt życia muzycznego Bydgoszczy, regionu i kraju , przez udział w koncertach, konkursach, projektach i festiwalach zajmując czołowe miejsca.  Koncertował m.in.  w Warszawie, Krakowie, Inowrocławiu, Chojnicach, Chełmnie, Kaliszu, Grudziądzu, Rumi, Osiu, Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Toruniu, Bytowie… a także za granicami Polski, np.: w Pradze  i w Kragujewcu.

Niebo wysokie, raduj się – Muz.: E. Daniel, opr. D. Kusz OP
Radujmy się, Zmartwychwstał Pan – muz. Piotr Pałka,
O esca viatorum – Michael Haydn
Psalm 146 (Tobie nieśmiertelny Panie) – Mikołaj Gomółka
Lodate Dio – Giovanni Giovenale Ancina

 

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy

dyr. Jakub Kwintal

 

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy został reaktywowany 19 lat temu z inicjatywy nowego proboszcza, ks. Marka Loskota. Przez 12 lat działał pod kierunkiem Karola Marcinkowskiego. Od siedmiu lat dyrygentem chóru jest Jakub Kwintal, kantor parafii. Zespół odbywa próby raz w tygodniu przygotowując się do uświetnienia świątecznych liturgii w Kościele Zbawiciela i koncertów. Współpracuje z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy będąc chórem dyplomowym studentów specjalności Muzyka Kościelna. Każdego roku bierze udział w Zjeździe Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Chór jest gospodarzem Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Wielkanocnej.

Mam żyjącego Zbawcę – muz. Alfred H. Ackley
Agnus Dei z Missa Orientalis – Jacek Sykulski
Modlitwa o pokój – Norbert Blacha
Alleluja, śpiewajcie dziś Jezusowi – muz. Chester G. Allen

Dodaj komentarz