V Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej


Zapraszamy na kolejną, piątą już edycję Ekumenicznego Przegląd Pieśni Wielkanocnej.

23 kwietnia 2017

godz. 17
Kościół Zbawiciela
Plac Zbawiciela (ul. Warszawska)
Chór Harmonia ze Strzelna, dyr. Ewelina Boesche-Kopczyńska
Reaktywowany po latach w 2004 roku Chór Harmonia ze Strzelna składa się z amatorów i sympatyków śpiewu i muzyki. Dyrygentką jest Ewelina Boesche-Kopczyńska – strzelnianka, obecnie mieszkanka Bydgoszczy.
Chór ma swoim repertuarze utwory religijne, patriotyczne i rozrywkowe. Uświetnia śpiewem różnego rodzaju uroczystości. Chór koncertował m.in. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, brał udział w przeglądach kolęd w Łochowie i Bydgoszczy, w Gnieźnieńskich Spotkaniach Chóralnych, a także kilkakrotnie w Jesiennych Impresjach Muzycznych w Mogilnie i innych.
Chór Harmonia zajął I miejsce w eliminacjach okręgu III w Gnieźnie do Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, a na tymże festiwalu w styczniu 2013 roku otrzymał wyróżnienie. W marcu 2013 roku chór brał udział w VII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnych w Kielnie, a w roku 2015 uczestniczył w Koncertach Maryjnych z Różą organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. 
W styczniu 2016 roku chór zorganizował i przeprowadził Strzeleński Przegląd Kolęd i PastorałekNarodzonemu chwała”.
Chrystus Pan Zmartwychwstał – opr. J. Świder
Wesel się Królowo miła – opr. J. Świder
Regina Coeli – muz. A. Lotti 
Czego chcesz od nas, Panie – mel. R. Twardowski, sł J. Kochanowski
Ave verum corpus – muz. Camille Saint-Saëns
Chór Parafii Rzym.-Kat. Ducha Świętego w Bydgoszczy, dyr. Jacek Szacho-Głuchowicz
Chór powstał w 2015 r. z inicjatywy tamtejszego organisty i dyrygenta Jacka Szacho-Głuchowicza oraz przy wsparciu proboszcza o. Mirosława Zabrockiego CSSp. Zespół liczy obecnie 17 osób. Swoim śpiewem uświetnia głównie uroczystości parafialne, wykonując repertuar chóralny w układzie 3- i 4-głosowym. W 2016 r. wziął udział w IV Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy.

Zwycięzca śmierci – opr. Jacek Szacho-Głuchowicz
Wstał Pan Chrystus z martwych ninie – opr. Jacek Szacho-Głuchowicz

Dziś Chrystus Król – opr. Jacek Szacho-Głuchowicz
O Jezu w Hostii białej – sł. Irena Łowińska, muz. Stanisław Głowacki
Chór Św. Grzegorza przy Parafii Rzym.-Kat. pw. Św. Antoniego w Bydgoszczy, dyr. Paweł Pawłowicz
Chór św. Grzegorza reaktywował się w parafii św. Antoniego w Bydgoszczy w 2014 roku. Swoją działalnością zespół kontynuuje bogate tradycje założonego w 1924 roku „Kółka śpiewaczego Czyżkówko”, z którego wywodzi się chór Arion, późniejszy chór Filharmonii Pomorskiej. Obecnie Chór uświetnia uroczystości kościelne w parafii oraz śpiewa regularnie na Mszach Świętych w niedzielę. Uczestniczy również w życiu chóralnym Bydgoszczy. Dyrygentem zespołu jest Paweł Pawłowicz, organista parafii św. Antoniego z Padwy.

Regina Coeli – chorał gregoriański
Niech radośnie biją dzwony – muz. J. Łaś, sł. S. Ziemianski
Wyśpiewujmy dziś wesele – Kancyonal Seklucyana z 1559r.
Jezus zwyciężył – Pospieszalscy

Chór Parafii Rzym.-Kat. pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Bydgoszczy, dyr. Marek Przywarty
Chór Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel powstał ponownie (w przeszłości przez wiele lat istniał w tej parafii chór prowadzony przez p. Zenona Myśliwca) w listopadzie 2015 roku z inicjatywy organisty Marka Przywartego. W ciągu ostatniego roku coraz częściej uczestniczył w ważnych uroczystościach, takich jak Triduum Paschalne, Boże Ciało, odpust parafialny, nieszpory ekumeniczne i innych.
Alleluja! Jezus żyje – opr. H. Kowalski
Chrystus Pan zmartwychwstał – opr. P. Bębenek
Zwycięzca śmierci – opr. Henryk Kowalski
Chór „Cantus Cordis” przy Parafii Rzym.-Kat. pw. Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy, dyr. Janusz Sierszulski
Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy, dyr. Jakub Kwintal

Chór został, po 23 latach przerwy, reaktywowany w roku 1999 z inicjatywy nowego proboszcza, ks. Marka Loskota. Początkowo dwugłosowy, z czasem przerodził się w zespół czterogłosowy. Przez 12 lat działał pod kierunkiem Karola Marcinkowskiego. Od września 2011 roku dyrygentem chóru jest Jakub Kwintal, kantor parafii. Kilkanaście razy w roku zespół uświetnia świąteczne liturgie w Kościele Zbawiciela, ponadto prowadzi działalność koncertową. Od roku 2013 jest organizatorem Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Wielkanocnej.

Dzień nastał nam wesoły –  sł. za Śpiewnikiem Warszawskim, mel. Bp N. Selnecker, opr. J. Kwintal
Alleluja – sł. Psalm 118, muz. Paweł Bębenek
Zwycięzca śmierci – sł. i mel. ks. Michał Marcin Mioduszewski (1837), opr. ks. Antoni Chlondowski
Missa Orientalis: Sanctus – muz. Jacek Sykulski
Nieście chwałę, mocarze – sł. Jan Kochanowski, muz. Mikołaj Gomółka

Dodaj komentarz